מדריכי עזר למשתמש - רבגונית

מגוון מדריכים למשתמש בתחום הנהלת חשבונות חד צידית, דוחות שנתיים ותכנוני מס,

ביקורת, כלי ניהול ומעקבים.

תיאור שגיאות בשידור PCN874

מדריך זה מציג את תיאור השגיאות הפופולריות בעת דיווח מפורט למע"מ, משמעותן ואופן הטיפול בהם

המדריך המלא למשתמש

מדריך זה הינו המדריך המלא למשתמש בתוכנת 'רבגונית' מבית ארדני. הערה!

מדריך זה הינו מדריך זמני. בקרוב יפורסם המדריך המלא והמעודכן.

עדכון ניכוי מס במקור

מדריך זה עוסק בעדכון אישורי ניכוי מס במקור של לקוחות המשרד - מערכת 1000

מקשי קיצור שכיחים

מדריך זה מפרט את סוגי הניכוי השונים ואת הקוד המאפיין אותם בדיווח 856.

סוגי ניכוי לדיווח 856

מדריך זה מפרט את סוגי הניכוי השונים ואת הקוד המאפיין אותם בדיווח 856.