סרטוני הדרכה - רבגונית

מגוון סרטוני הדרכה בתחום הנהלת חשבונות חד צידית, דוחות שנתיים ותכנוני מס,

ביקורת, כלי ניהול ומעקבים.

הכנת קובץ דיווח מע"מ מפורט - PCN874

סרטון מציג את שלבי הכנת קובץ דיווח מפורט למע"מ, המוכר בשם PCN874.

לצפייה במסך מלא, לחץ כאן.

עדכון אישורי ניכוי מס במקור

סרטון הסבר בעדכון אישורי ניכוי מס במקור

ללקוחות המשרד דרך מערכת 1000.

לצפייה במסך מלא, לחץ כאן.

קליטת עסק ובעל עסק

סרטון הסבר בנושא קליטת בעל עסק, קליטת עסק ואופן השיוך ביניהם.

לצפייה במסך מלא, לחץ כאן.

הכנת קובץ דיווח 856 - ניכוי מס במקור

סרטון מציג את שלבי הכנת קובץ דיווח שנתי, ניכוי מס במקור - 856

לצפייה במסך מלא, לחץ כאן.

הכנה ושידור קובץ דו"ח שנתי 1301 לשע"מ

סרטון זה מציג כיצד להכין קובץ דו"ח שנתי ולשדרו למערכת האינטרא-נט של שע"מ.

לצפייה במסך מלא, לחץ כאן.