top of page

סרטונים אלה נועדו בכדי לתת מענה נוסף ללקוחות החברה.
הסרטונים מחולקים לפי תוכנות ולפי קטגוריות לנוחות מקסימלית.

 

לתשומת לבכם - הצפייה בסרטונים מורשית ללקוחות ארדני בלבד ולעובדי משרדם. מי שאינו נמנה עם הנ"ל צריך לקבל את הסכמת החברה בכתב לצפייה בסרטונים, אחרת יעבור על החוק ויהיה חשוף לתביעות.
הסרטונים מוגנים באמצעות סיסמא תקופתית מתחלפת.
את הסיסמא ניתן לקבל מנציגי התמיכה.
לחילופין, ניתן לצפות בסרטונים באופן עצמאי מתוך התוכנה, 
בתפריט: עזרה > סרטוני הדרכה

ברוכים הבאים לסרטוני הדרכה למשתמש

bottom of page