top of page
גביה בהוראת קבע
שרות חדש המאפשר גביה בהוראת קבע מחשבונות בנק של לקוחות


במסגרת שרות זה, אנו נבצע עבורכם גביה בהוראת קבע מלקוחות אשר חתמו על טופס הוראת קבע 

למוסד שלכם. השרות מלווה בדוחות חודשיים המעניקים לכם את הכלים הפיננסים הדרושים לכם

בכדי לנהל את העסק שלכם בצורה מיטבית מהבחינה הפיננסית.

פרטים נוספים

מגוון תוכנות הנהלת חשבונות, דוחות שנתיים, תיעוד פנים והצהרות הון

רבגונית
הנהלת חשבונות חד צידית + דוחות שנתיים + כלי ניהול ומעקבים


תוכנה זו מיועדת למשרדי הנהלת חשבונות, יועצי מס ורואי חשבון. 

בתוכנה זו ניתן לנהל הנהלת חשבונות חד צידית מלאה, לנהל רכוש קבוע, רווחי הון, להכין ולשדר את כל הדוחות השנתיים (PCN874,856,6111,1301),להדפיס טפסים לרשויות, לשלוח SMS ללקוחות, לתעד פגישות עם לקוחות, לעקוב אחר מכתבים ששלחתם למוסדות, לנהל מעקב אחר הדוחות התקופתיים והדוחות השנתיים ועוד. למעשה, שילבנו 3 תוכנות בתוכנה אחת. הכל בשביל שאתם תוכלו לנהל את לקוחות המשרד בצורה מושלמת.  הפרטים המלאים בפנים.

ניהולית
הנהלת חשבונות כפולה + דוחות שנתיים + תיעוד פנים


תוכנה זו מיועדת למשרדי הנהלת חשבונות, יועצי מס ורואי חשבון. 

בתוכנה זו ניתן לנהל הנהלת חשבונות כפולה מלאה, לנהל רכוש קבוע, רווחי הון,  להכין ולשדר את כל הדוחות השנתיים (PCN874,856,6111,1214),  לקלוט קבצי הכנסות מלקוח, לקלוט דפי בנק מקובץ, לקלוט פקודת שכר מתוכנת משכורות, להפיק חשבוניות/קבלות, לשלוח SMS ללקוח, לתעד פגישות עם לקוח ועוד. למעשה, שילבנו 3 תוכנות בתוכנה אחת. הכל בשביל שאתם תוכלו לנהל את לקוחות המשרד בצורה מושלמת.  הפרטים המלאים בפנים.

אישית
תיעוד פנים מלא מיוחד עבור יועצי מס, רואי חשבון ובעלי המקצועות החופשיים


תוכנה זו מותאמת במיוחד ליועצי מס, רואי חשבון ושאר בעלי המקצועות החופשיים. 

בתוכנה זו ניתן להפיק את כל סוגי המסמכים (על בסיס מזומן) - קבלות, חשבוניות וכו', לבצע ריטיינר חודשי לכלל הלקוחות בלחיצת כפתור, לגבות את שכר הטרחה בהוראת קבע ועוד. כמו כן, ניתן לנהל הנהלת חשבונות חד צידית מלאה, לקלוט פנקסים, דוחות תקופתיים, לשלוח SMS ללקוחות וכו'.

למעשה, יצרנו את התוכנה המושלמת העונה על כל צרכי המשרד. 

הפרטים המלאים בפנים.

יהלומית
תוכנה להצהרות הון


תוכנה זו מיועדת למשרדי הנהלת חשבונות, יועצי מס ורואי חשבון. 

בתוכנה זו ניתן להכין הצהרת הון מלאה ללקוח, תוך דגש על פשטות, קלות ונוחות, ואף לשלוח SMS ללקוח

בכל רגע נתון על מסמכים חסרים להשלמת הצהרת ההון. בעת הכנת הצהרת הון נוספת, ניתן אף לבצע השוואת הוןכמו כן, ישנו עדכון אוטומטי של קצבאות ילדים ולוחות מחייה. כל זאת, בתוספת האפשרות להדפסת טופס הצהרת הון מקורי להגשה לפקיד שומה מכינים את הקרקע לעריכת הצהרת ההון בצורה פשוטה ונוחה. הפרטים המלאים בפנים.

ניהולית - שיווק ומלאי
תיעוד פנים ממוחשב לעסקים הכולל גם ניהול מלאי


תוכנה זו מיועדת לעסקים עצמאיים, המעוניינים לנהל את העסק בצורה ממוחשבת ויעילה.

בתוכנה זו ניתן להפיק את כלל סוגי המסמכים: חשבוניות,קבלות,תעודות משלוח, הצעות מחיר וכו'.

ניתן להקים פריטים (מק"טים), לנהל מחירונים שונים, לנהל את המלאי הנכנס והיוצא מהעסק, להפיק דוחות ניתוח כגון מלאי מת, דוחות רווח והפסד לפריט, דוח מכירות וקניות, דוחות לספירת המלאי, דוח מלאי עודף ועוד. כמו כן, ניתן אף לבצע התאמות כרטיסים, לצפות בדוחות התקופתיים למע"מ ולמס הכנסה, דוחות רווח והפסד, לשלוח SMS ללקוחות ועוד. למעשה, חשבנו על הכל. 

כל זאת בשביל שאתם תוכלו לנהל את לקוחות המשרד בצורה מושלמת. 

bottom of page