ההרצאות יחולקו לנושאים שונים כך שתוכלו להירשם רק להרצאות הרלוונטיות עבורכם.
על כן, יש להיערך מבעוד מועד ולהתקין את אפליקציית ZOOM במחשבכם.
במסגרת ההדרכה, אנו נסקור בפניכם את היכולות השונות של התוכנה וכן נדגים את אופן השימוש בתוכנה בצורה מיטבית ויינתנו טיפים וטכניקות לייעול העבודה השוטפת.
יש להירשם מטה להדרכה הרלוונטית עבורכם. (ראו פירוט נושאים)
ניתן להירשם ליותר מהדרכה אחת.

​לאחר קליטת הרשמתך, אנו נעבור על הפרטים ונשיב לך במייל חוזר על אישור הרשמתך. כמו כן, ההודעה תכלול את הלינק לצפייה אשר יהיה עליך להפעיל במועד ההרצאה.

שים לב - הלינק לצפייה הינו ייחודי ומוגבל לנרשם אחד. אין להעביר את הלינק לאדם אחר - גם לא לעובד אחר במשרד, אחרת ייתכן ולא תוכל לצפות בהדרכה.
על כל עובד להירשם בנפרד ולקבל לינק לצפייה ייעודי עבורו.

הרשמה להשתלמות תוכנת רבגונית ב ZOOM !

השתלמות בנושא: תכנוני מס והערכות מצב

ההרשמה נסגרה

שעה

10:00-12:00

תאריך

26/04/2022

השתלמות בנושא: דוחות שנתיים

ההרשמה נסגרה

שעה

10:00-12:00

תאריך

27/04/2022