top of page

ההרצאות יחולקו לנושאים שונים כך שתוכלו להירשם רק להרצאות הרלוונטיות עבורכם.
על כן, יש להיערך מבעוד מועד ולהתקין את אפליקציית ZOOM במחשבכם.
במסגרת ההדרכה, אנו נסקור בפניכם את היכולות השונות של התוכנה וכן נדגים את אופן השימוש בתוכנה בצורה מיטבית ויינתנו טיפים וטכניקות לייעול העבודה השוטפת.
יש להירשם מטה להדרכה הרלוונטית עבורכם. (ראו פירוט נושאים)
ניתן להירשם ליותר מהדרכה אחת.

​לאחר קליטת הרשמתך, אנו נעבור על הפרטים ונשיב לך במייל חוזר על אישור הרשמתך. כמו כן, ההודעה תכלול את הלינק לצפייה אשר יהיה עליך להפעיל במועד ההרצאה.

שים לב - הלינק לצפייה הינו ייחודי ומוגבל לנרשם אחד. אין להעביר את הלינק לאדם אחר - גם לא לעובד אחר במשרד, אחרת ייתכן ולא תוכל לצפות בהדרכה.
על כל עובד להירשם בנפרד ולקבל לינק לצפייה ייעודי עבורו.

הרשמה להדרכות תוכנות ארדני ב ZOOM !

הדרכה בתוכנת 'רבגונית': הנהלת חשבונות

קהל היעד: משרדים חדשים / עובדים חדשים במשרד

ההרשמה נסגרה

שעה

11:00-12:30

תאריך

01/02/2024

הדרכה בתוכנת 'רבגונית': הנהלת חשבונות

קהל היעד: משרדים חדשים / עובדים חדשים במשרד

ההרשמה נסגרה

שעה

11:00-12:30

תאריך

07/02/2024

הדרכה בתוכנת 'רבגונית': ביקורת ומעקב

קהל היעד: מנהלי חשבונות / אחראי צוות ו/או מחלקת עצמאיים

ההרשמה נסגרה

שעה

11:00-12:30

תאריך

22/02/2024

הדרכה בתוכנת 'רבגונית': הנהלת חשבונות

קהל היעד: משרדים חדשים / עובדים חדשים במשרד

ההרשמה נסגרה

שעה

11:00-12:30

תאריך

29/02/2024

הדרכה בתוכנת 'רבגונית': הנהלת חשבונות

קהל היעד: משרדים חדשים / עובדים חדשים במשרד

ההרשמה נסגרה

שעה

11:00-12:30

תאריך

07/03/2024

הדרכה בתוכנת 'רבגונית': מסך מעקב דיווחים תקופתי

קהל היעד: משרדים בעלי תוכנת רבגונית (לא כולל בעלי מסלול מקוצר)

ההרשמה נסגרה

שעה

11:00-12:00

תאריך

18/03/2024

הדרכה בתוכנת 'רבגונית': תכנוני מס לעצמאיים

קהל היעד: מייצגים ועובדים במשרדים שמבצעים תכנוני מס והערכות מצב

ההרשמה נסגרה

שעה

11:00-13:30

תאריך

21/03/2024

הדרכה בתוכנת 'רבגונית': דוחות שנתיים ליחידים

קהל היעד: מייצגים ועובדים במשרדים שמכינים דוחות שנתיים ליחידים

ההרשמה נסגרה

שעה

11:00-13:30

תאריך

26/03/2024

הדרכה בתוכנת 'רבגונית': חשיפת מודול הדיווחים התקופתיים לשע"מ ב API (מהפיכה במשרד!)

קהל היעד: כל המשרדים המנויים לתוכנת רבגונית

ההרשמה נסגרה

שעה

11:00-12:00

תאריך

28/03/2024

הדרכה בתוכנת 'רבגונית': תכנוני מס לעצמאיים

קהל היעד: מייצגים ועובדים במשרדים שמבצעים תכנוני מס והערכות מצב

ההרשמה נסגרה

שעה

11:00-13:30

תאריך

04/04/2024

הדרכה בתוכנת 'רבגונית': דוחות שנתיים ליחידים

קהל היעד: מייצגים ועובדים במשרדים שמכינים דוחות שנתיים ליחידים

ההרשמה נסגרה

שעה

11:00-13:30

תאריך

09/04/2024

הדרכה בתוכנת 'ניהולית': דוחות שנתיים לחברות

קהל היעד: מייצגים ועובדים במשרדים שמכינים דוחות שנתיים לחברות

שעה

11:00-13:30

תאריך

17/04/2024

הדרכה באפליקציה החדשה לצילום מסמכים

קהל היעד: משרדים שעובדים עם תוכנת רבגונית

טרם נקבע

שעה

11:00-12:30

תאריך

00/00/0000

bottom of page