top of page

Office Professional Plus 2021

  • הגרסה המורחבת ביותר של תוכנת ה Office מבית מייקרוסופט.

  • כוללת את כל התוכנות החשובות - Word, Excel, Outlook  ועוד.

  • הורדה והתקנה מאתר מייקרוסופט.

  • הרישיון הדיגיטלי נשמר על חשבון המייקרוסופט שלכם.

  • הרישוי הינו חד פעמי ובעלות חד פעמית.

  • הרישיון הינו רישיון דיגיטלי (לא דיסק פיזי).

Windows 10/11 pro - בקרוב

  • רישיון דיגיטלי למערכת ההפעלה מבית מייקרוסופט.

  • רישיון דיגיטלי (לא דיסק פיזי).

  • הרישיון הינו חד פעמי ובעלות חד פעמית.

רכישת רישוי למוצרי מייקרוסופט במחיר מוזל!

Office 2021 logo
bottom of page